Recenzenci

Rok 2016:
prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz
prof. WAT dr hab. inż. Janusz Rybiński

Rok 2017:
prof. WAT dr hab. Adam Kołodziejczyk
prof. dr hab. Franciszek Gołembski
dr hab. Piotr Tosiek
prof.UG dr hab. Jarosław Nocoń

Rok 2018:
dr hab. prof. UW Józef Tymanowski
prof. dr hab. Waldemar Kaczmarek
dr hab. Janusz Świniarski

Rok 2019:
dr hab. Cagadas Hakan Aladag
dr hab. Miroslav Gejdoš
prof. WAT dr hab. Marek Adamkiwicz
prof. dr hab. Waldemar Kaczmarek

Rok 2020:
dr hab. Edyta Pietrzak prof Politechniki Łódzkiej
prof. Valeria Di Comite University of Bari, Italy
dr hab, Adam Ostanek Wojskowa Akademia Techniczna
dr hab. Jarosław Filip Czub Uniwersytet Warszawski

Rok 2021:
dr hab. Jarosław Filip Czub Uniwersytet Warszawski
dr hab. Konrad Stańczyk prof. WAT