Recenzenci

Rok 2016:
prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz
prof. WAT dr hab. inż. Janusz Rybiński

Rok 2017:
prof. WAT dr hab. Adam Kołodziejczyk
prof. dr hab. Franciszek Gołembski
dr hab. Piotr Tosiek
prof.UG dr hab. Jarosław Nocoń

Rok 2018:
dr hab. prof. WAT Janusz Świniarski
dr hab. prof. UW Józef Tymanowski