Rada Naukowa

Honorowy patronat – Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża
prof. dr hab. Elżbieta Skorupska‑Raczyńska

Redakcja

prof. dr hab. Bogusław Jagusiak (redaktor naczelny), dr Anna Chabasińska (zastępca redaktora naczelnego), dr Joanna Lubimow (sekretarz)

Rada Naukowa

prof. dr hab. Zbigniew Czachór (UAM w Poznaniu)
prof. Veysel Dinler (Hitit Universites, Turcja)
prof. dr hab. Janusz Faryś (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)
prof. dr hab. Franciszek Gołembski (WAT w Warszawie)
prof. Cristina Hermida del Llano (Universidad Rey Juan, Hiszpania)
prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)
prof. dr hab. Ryszard Ławniczak (WAT w Warszawie)
prof. dr hab. Piotr Mickiewicz (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)
prof. Olegas Prentkovskis (Vilnius Gediminas Technical University, Litwa)
prof. Miruna Tudorascu (Universität Alba Iulia, Rumunia)
prof. dr hab. Wołodymar Welykoczyj (Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w Iwano Frankiwsku, Ukraina)
prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz (WAT w Warszawie)
prof. dr hab. Marek Żmigrodzki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
dr hab. Tadeusz Dmochowski prof. UG (UG w Gdańsku)
dr hab. Piotr Kwiatkiewicz prof. WAT (WAT w Warszawie)
dr hab. Adam Kołodziejczyk prof. WAT (WAT w Warszawie)
dr hab. Paweł Leszczyński prof. AJP (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)
dr hab. Jarosław Nocoń prof. UG (Uniwersytet Gdański)
dr hab. inż. Gabriel Nowacki prof. WAT (WAT w Warszawie)
dr hab. Beata Orłowska prof. AJP (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)
dr hab. Jerzy Rossa prof. AJP (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)
dr hab. inż. Janusz Rybiński prof. WAT (WAT w Warszawie)
dr hab. Aleksandra Szczerba prof. AJP (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)
dr hab. Tomasz Tulejski prof. UŁ (UŁ w Łodzi)
kmdr. dr hab. Jarosław Teska (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)
dr hab. Jerzy Zalewski prof. WAT (WAT w Warszawie)
kmdr. dr hab. Grzegorz Krasnodębski (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)
dr hab. Marek Ilnicki (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Jerzy Stańczyk (WAT w Warszawie)
dr hab. Mykola Romanov, docent, kierownik Katedry Politologii i Bezpieczeństwa Narodowego (Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrogska”, Ukraina)
dr Sylwia Gwoździewicz (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)
dr Jacek Jaśkiewicz (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)
dr Piotr Lizakowski (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)
dr Petroula M. Mavrikiou (Frederick University, Cypr)
dr Robert Maciejczyk (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)
dr Angela M. Romito (University of Bari Aldo Moro, Włochy)
dr Katarzyna Samulska (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)
dr Andrzej Skwarski (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)
dr Monika Kamper-Kubańska (PWSZ we Włocławku)
dr Taras Zhovtenko, docent Katedry Politologii i Bezpieczeństwa Narodowego (Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrogska”, Ukraina)
dr Waldemar Zakrzewski (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)