Rada Naukowa

Honorowy patronat – Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża
prof. dr hab. Elżbieta Skorupska‑Raczyńska

Redakcja

prof. dr hab. Bogusław Jagusiak (redaktor naczelny), dr Anna Chabasińska (zastępca redaktora naczelnego), mgr Joanna Lubimow (sekretarz)

Rada Naukowa

prof. dr hab. Zbigniew Czachór (UAM w Poznaniu)
prof. Veysel Dinler (Hitit Universites, Turcja)
dr hab. prof. UG Tadeusz Dmochowski (UG w Gdańsku)
prof. dr hab. Janusz Faryś (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)
prof. dr hab. Franciszek Gołembski (WAT w Warszawie)
prof. Cristina Hermida del Llano (Universidad Rey Juan, Hiszpania)
prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)
prof. dr hab. Ryszard Ławniczak (WAT w Warszawie)
prof. dr hab. Piotr Mickiewicz (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)
prof. Olegas Prentkovskis (Vilnius Gediminas Technical University, Litwa)
prof. Miruna Tudorascu (Universität Alba Iulia, Rumunia)
prof. dr hab. Wołodymar Welykoczyj (Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w IwanoFrankiwsku, Ukraina)
prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz (WAT w Warszawie)
prof. dr hab. Marek Żmigrodzki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
dr hab. prof. WAT Piotr Kwiatkiewicz (WAT w Warszawie)
dr hab. prof. WAT Adam Kołodziejczyk (WAT w Warszawie)
prof. AJP dr hab. Paweł Leszczyński (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)
dr hab. prof. UG Jarosław Nocoń (Uniwersytet Gdańsku)
dr hab. inż. prof. WAT Gabriel Nowacki (WAT w Warszawie)
prof. AJP dr hab. Jerzy Rossa (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)
dr hab. inż. prof. WAT Janusz Rybiński (WAT w Warszawie)
prof. nadzw. UŁ dr hab. Tomasz Tulejski (UŁ w Łodzi)
dr hab. prof. nadzw. Joachim von Wedel (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)
kmdr. dr hab. Jarosław Teska (Akademia Marynarki Wojennej)
dr hab. prof. WAT Jerzy Zalewski (WAT w Warszawie)
kmdr. dr hab. Grzegorz Krasnodębski (Akademia Marynarki Wojennej)
dr hab. Marek Ilnicki (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Jerzy Stańczyk (WAT w Warszawie)
dr hab. Mykola Romanov, docent, kierownik Katedry Politologii i Bezpieczeństwa Narodowego (Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrogska”, Ukraina)
dr Sylwia Gwoździewicz (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)
dr Jacek Jaśkiewicz (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)
dr Piotr Lizakowski (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)
dr Petroula M. Mavrikiou (Frederick University, Cypr)
dr Robert Maciejczyk (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)
dr Angela M. Romito (University of Bari Aldo Moro, Włochy)
dr Katarzyna Samulska (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)
dr Aleksandra Szczerba‑Zawada (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)
dr Andrzej Skwarski (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)
dr Monika Kamper-Kubańska
dr Taras Zhovtenko, docent Katedry Politologii i Bezpieczeństwa Narodowego (Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrogska”, Ukraina)
dr Waldemar Zakrzewski
dr hab. prof. WAT Konrad Stańczyk (WAT w Warszawie)