Komitet Redakcyjny

Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Bogusław Jagusiak

Zastępca Redaktora Naczelnego: dr Anna Chabasińska

Sekretarz Redakcji: dr Joanna Lubimow

Redaktor statystyczny: dr Łukasz Budzyński