Informacje dla autorów

Artykuły publikowane w Studiach Administracji i Bezpieczeństwa poruszają szeroko rozumianą tematykę z zakresu nauk o administracji i o bezpieczeństwie, przy czym priorytetowo traktowane są publikacje prezentujące wyniki badań lub odnoszące się do aktualnych problemów naukowy. Pieczę merytoryczną nad Kwartalnikiem sprawuje Rada Naukowa.

Autorów prosimy o stosowanie się do następujących zasad publikacji artykułów:

 • objętość artykułu nie może być mniejsza niż 20 000 znaków (bez spacji),
 • artykuł powinien zostać wysłany w dwóch plikach:

1. dokument główny przygotowany na wzorcu artykułu zgodnie z zasadami podanymi w dodatkowych wskazówkach wydawniczych, zawierający:

 • imię (imiona) i nazwisko autora (autorów), afiliacja,
 • tytuł w języku polskim i angielskim,
 • streszczenie (max. 1000 znaków) w języku polskim i angielskim,
 • słowa kluczowe w języku polskim i angielskim,
 • treść artykułu w języku polskim lub angielskim,
 • podpisy pod rysunkami/tabelami w języku polskim lub angielskim,
 • bibliografię,

2. informacje o autorze (autorach)

 • imię (imiona) i nazwisko autora (autorów),
 • aktualne miejsce pracy,
 • zajmowane stanowisko,
 • narodowość,
 • krótka notka biograficzna z zaznaczeniem obszaru zainteresowań naukowych,
 • adres e-mail, telefon kontaktowy, adres do korespondencji.

Aby ułatwić pracę zarówno autorom jak i edytorom przygotowany został wzorzec artykułu, z którego należy skorzystać podczas pisaniu artykułu. Zawiera on przykładowo podane treści w wymaganym układzie edytorskim. W odpowiednich miejscach należy wstawić materiał z zachowaniem ustalonych we wzorcu stylów formatowania.

Redakcja zwraca się z uprzejmą prośbą do Autorów o przesyłanie artykułów bezpośrednio na adres: czasopismowaibn@gmail.com

W celu zapewnienia przejrzystości i jawności przesyłanych przez Państwa danych prosimy Autorów o podpisanie oraz odesłanie na adres korespondencyjny Redakcji oświadczenia, które zawiera m.in. deklarację zgody na nieodpłatną publikację pełnych artykułów (na stronie internetowej) w Studiach Administracji i Bezpieczeństwa oraz w bazach artykułów naukowych, z którymi współpracuje Redakcja.
Przesłanie oświadczenia jest warunkiem koniecznym publikacji artykułu w Studiach Administracji i Bezpieczeństwa

Pliki do pobrania