Strona główna

Witamy na stronie czasopisma „Studia Administracji i Bezpieczeństwa”! Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny, gdyż stanowi zbiór artykułów teoretycznych, empirycznych, metodologicznych i przeglądowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Rolą „Studiów Administracji i Bezpieczeństwa” jest aktywna obecność w realizacji wyzwań naukowo-badawczych, zwłaszcza podczas nakreślania pytań dotyczących charakteru dzisiejszego, złożonego i nieprzewidywalnego środowiska bezpieczeństwa (zewnętrznego i wewnętrznego), prezentowania analiz i stanowisk związanych z teoretycznymi i utylitarnymi aspektami bezpieczeństwa lokalnego, państwowego, regionalnego i globalnego ładu publicznego, a także wyzwań stających przed administracją państwową i samorządową względem rozpoznanych i antycypowanych zagrożeń.

Archiwum

Pliki do pobrania